Bilagor

Eventuella bilagor placerar du i regel sist i uppsatsen. Det finns inga obligatoriska bilagor. Inom vissa ämnesområden är det nödvändigt att ha dem, andra kan klara sig bra utan.

Som bilaga presenterar du sådant som tar för mycket utrymme i själva uppsatsen och därför stör helheten eller läsbarheten.

Tänk noga efter om du verkligen behöver en bilaga eller inte.

Överväg också om en tabell ska bifogas eller ingå i själv texten. Om tabellen ger koncentrerad information som kommenteras i texten ska den stå i anslutning till kommentarerna. Läs mera om tabeller, kartor och diagram.

Om bilagorna är flera än en numreras de i den ordning de har. Skriv ordet Bilaga och eventuell nummer högst upp på bilagans första sida. Bilagorna skrivs in med sidangivelse i innehållsförteckningen.