Rösten

Din publik ägnar mycket uppmärksamhet åt att lyssna till din röst och därför är det viktigt att du använder den på ett effektivt sätt. De signaler vi förmedlar med rösten kallas paralingvistiska och dessa avgör hur orden vi säger uppfattas. Samma uttalande kan vara allvarligt, ironiskt eller sakligt konstaterande och det är rösten som signalerar hur det ska tolkas.

De paralingvistiska signalerna är bland annat

 • taltempo
 • röststyrka
 • satsmelodi
 • kvantitet, tryckstyrka och betoning
 • artikulation och uttal
 • pauser

Utgående från rösten gör sig publiken en bild av vem du är, varifrån du kommer och vilken sinnesstäsmning du har. Om du har ett väldigt säreget sätt att prata eller talar en stark dialekt kommer det att dra uppmärksamhet från ditt innehåll. Rösten ger även vinkar om din sinnesstämning. En mumlande eller monoton röst ger sken av en oengagerad talare medan en tunn och pipig röst signalerar osäkerhet. Genom medveten träning kan du bli uppmärksam på hur din röst uppfattas och arbeta fram en professionell talarröst. En sådan röst är neutral, mjuk och behaglig att lyssna på.

En monoton röst tråkar ut publiken och därför är det viktigt att variera sin röst. Växla mellan att tala snabbt och långsamt, att tala starkt och svagt. Genom att variera din röst kan du behålla publikens intresse och samtidigt understryka det viktiga genom att tala extra starkt och långsamt vid dessa passager. Det du däremot hela tiden ska göra är att tala så tydligt så möjligt.

Några röstråd:

 • ta några djupa andetag innan du börjar tala
 • sträck på dig och slappna av i kroppen
 • försök tala från magen så anstränger du inte rösten så mycket
 • tala mjukt och mörkt i stället för gällt och pipigt
 • artikulera väl så behöver du inte höja rösten
 • drick vatten i pauserna
 • vila rösten genom att ta pauser
 • försök inte överrösta buller utan vänta till det blir tyst
 • skratta gärna