Du uppträder flera gånger – kursen eller föreläsningsserien

När du ska framträda flera gånger inför samma publik är kravet på att lyckas inte lika stort som vid engångsframträdandet. Om du gör misstag i början hinner du reparera det senare.

Flergångsframträdanden, såsom en kurs, blir dessutom i allmänhet mer dialogiska. Det blir ett samtal mellan dig och deltagarna. Du får feedback och märker vad du måste fördjupa eller kan hoppa över. Det förutsätter att du har strukturerat kursen väl och visar att du har en klar uppfattning om hur du har tänkt dig helheten och att du sedan visar att du också är öppen för publikens reaktioner och kommentarer.