Språket är ditt redskap

Många tror att den vetenskapliga texten skall vara svårbegriplig och krångligt skriven. Studenter försöker ofta skriva krångligare än nödvändigt eftersom de har lärt sig att en text blir mer vetenskaplig om satserna är långa och komplicerade och om texten innehåller många svåra termer.

En vetenskaplig text är naturligtvis svår, eftersom innehållet är abstrakt och argumentationen till stor del bygger på tidigare kunskap som man som läsare inte alltid behärskar. Det är alltså innehållet, stoffet som är krångligt, inte nödvändigtvis språket. Det är viktigt att du som skribent använder ett sakligt och neutralt språk. Språket är det redskap du använder för att kommunicera den abstrakta och svåra informationen till läsaren.

I det här avsnittet kommer Språkhjälpen att försöka avgränsa och definiera begreppet vetenskaplig stil.