Korrekturläsning

Innan du ger ifrån dig texten bör du än en gång kontrollera detaljerna i den: marginaler, blankrader, indrag, tabeller och tabelltexter o.s.v.. Kontrollera att du har varit konsekvent i hela uppsatsen. Kontrollera också t.ex. att rubrikerna i innehållsförteckningen överensstämmer med rubrikerna i själva brödtexten.