Arbetsprocessen – så förbereder du ett framförande

Arbetsprocessen

Man kan betrakta ett muntligt framförande på samma sätt som man betraktar en skriven text. Det är en produkt som har skapats för en viss grupp av mottagare i ett visst syfte. Att förbereda det muntliga framförandet kan jämföras med att skriva en text. Det kräver samma analys, planering, disposition och omsorg om språket som en god skriven text. Men det kräver en arbetsgång som är anpassad för det muntliga uttrycket.

Ett tal kan vara en skriven och uppläst text. Ju högtidligare och mer ceremoniaktigt tillfälle det är frågan om desto vanligare är det att talaren använder ett manuskript. Men i de allra flesta fall är det bäst om talet inte består av en hel text utan av minnesanteckningar och stolpar.

Arbetsprocessen kan indelas i sex delar:

Analysera uppgiften
Du försöker få grepp om uppgiften genom att analysera talsituationen och klargöra ditt syfte.

Samla material och idéer
Du planerar vad talet ska innehålla.

Disponera innehållet
Du strukturerar ditt material och dina idéer.

Sätta ord på idéerna
Du utformar talet och hittar de rätta orden för innehållet.

Öva in talet
Du repeterar talet.

Framföra talet
Du håller talet.

I verkligheten kanske du skapar ditt tal i en annan ordning. Ofta går man fram och tillbaka i processen. Då du är färdig med din produkt, märker du kanske ändå att du gick igenom alla steg i arbetsprocessen.