Skriv personligt!

Goda texter har en personlig stil. Läsaren skall ”höra” författarens röst när han eller hon läser texten. Också strikt vetenskapliga texter, där författaren står i bakgrunden, bör ha en personlig ansats.

Det är ofta den personliga tonen i texten som gör den intressant – och läsvärd.