Rummet

För att ditt budskap ska nå fram till lyssnarna måste du använda rummet rätt. Om rummet och publiken är stora ska du tala långsamt och tydligt. Om din artikulation är tydlig behöver du inte höja så mycket på rösten för att nå fram.

Vid formella tillfällen förväntas du stå på en scen eller i en talarstol. Men om sammanhanget är mer informellt och publiken mindre kan du stå närmare publiken och också röra dig i rummet. Om du förflyttar dig kan du skapa spänning och intresse, men också uppfattas som hotfull. Det gäller att vara mycket uppmärksam på publikens reaktioner.

Du bör också vara medveten om vilket avstånd som är lämpligt att hålla till andra. Detta avstånd varierar i olika kulturer, men i Norden är den intima zonen på 50 centimeters avstånd från kroppen reserverat för personer som står oss nära. Bekanta släpps in i den personliga zonen på 50-120 centimeter ifrån oss. Största delen av vårt sociala umgänge pågår ändå i den sociala zonen på över 120 centimeter ifrån kroppen. Denna zon används också i servicesammanhang som när en försäljare och en kund samtalar.

De flesta människor känner instinktivt till de olika zonerna och reagerar negativt på när reglerna bryts. Vill du röra dig bland publiken och kanske ställa direkta frågor bör du alltså inte komma för nära inpå då detta uppfattas som obehagligt och hotfullt.