Tekniska hjälpmedel

När du planerar ditt anförande ska du redan under förberedelsen fundera på om du ska utnyttja tekniska hjälpmedel eller inte.

Ett framträdande blir oftast bättre om det språkligt vädjar till publikens sinnen, d.v.s. innehåller VAK-information.

VAK står för:

• Visuell
• Auditiv
• Kinestetisk

Du kan få till stånd VAK-information redan genom att arbeta med språket och skapa språkliga bilder som vädjar till sinnena. Men du kan också arbeta konkret genom att använda tekniska hjälpmedel.

Visuellt material

Förvissa dig om att tekniken fungerar. Kontrollera än en gång före presentationen!

• Ett anförande kan byggas upp helt och hållet utgående från en bild eller en bildserie.
• Rummet kräver ofta mörkläggning. Ska deltagarna anteckna? Kan de se. Hur löses problemet?
• Ett mörkt rum inbjuder till vila. Publiken kan somna även om temat är intressant.

Power point
• Fungerar ofta som talarens stolpkort, vilket har både för-och nackdelar.
• Bör ha lugn layout, inte rörliga roligheter.
• Minst fontstorlek 20 pt→ mycket litet information ryms med per bild.
• Många PP-presentationer i följd blir tröttande för publiken.
• Publiken tittar på skärmen, inte på talaren.

Stordior
• Fungerar ofta som talarens stolpkort, vilket har för- och nackdelar.
• Variera med bilder, kartor, pilar.
• En handtextad stordia kan vara ett personligt litet konstverk.
• Dålig handstil och ruffig layout är bannlysta.
• På dator: Minst fontstorlek 20 pt→ mycket litet information ryms med per bild.
• Lek med färger. Svart är neutralt och sakligt, blått svalt, rött fungerar som signal. Grönt syns ofta dåligt, så undvik den färgen.

Auditivt material

Förvissa dig om att tekniken fungerar. Kontrollera än en gång strax före presentationen!

Uppspelat material

  • Musik
  • Ljudlandskap
  • Språkprov
  • Berättelse

Ljud i realtid

  • Sång (blir oftast oförglömligt)
  • Instrument
  • Vissling
  • Berättelse
  • Citat

Kinestetiskt material

Kinestetiskt material är allt som man kan röra vid. Behöver sällan någon teknik, däremot fantasi och påhittighet samt en god tidsplanering.
Att känna på: material, struktur, form.

Konkurrera inte med dig själv

Tumregel för allt AV-material är: Konkurrera inte med dig själv som talare. När din publik har kommit till en viss plats, ett visst rum för att möta dig där, ska du se till att det faktiskt blir ett möte. Undvik inte mötet genom att gardera dig med så mycket teknik att du nästan blir osynlig. Då kan publiken lika gott stå och stirra på en vägg där skriftliga budskap kommer och går till ljudet av en megafon eller bara ett surr från en projektor.

• Fundera alltså noggrant på vilken funktion och vilket format ditt AV- material har: Vad ska du använda; datorfiler, diabilder, CD-skivor?

Det du visar, spelar upp eller låter publiken känna på kan användas som:

• Stämningsskapare
• Illustration (fler bilder, låtar, etc.) som ackompanjerar anförandet.
• Utgångspunkt för analys och diskussion (visa bilden direkt, låt den stå kvar och utnyttja den). Musik och talprov måste ofta spelas upp fler gånger i följd.

Text på bild: PP, stordia
Läs upp det som står på den färdiga bilden (därför ska det finnas sparsamt med text). Tala inte medan publiken är sysselsatt med att läsa texten på bilden. Eller visa texten som en inledning till, eller sammanfattning av det du behandlar. Variera. Många textrutor i följd blir tråkigt för publiken.

Bilder i böcker, eller föremål
Undvik att skicka runt material för påseende medan du talar. Skicka runt genast i början då det kan bli utgångspunkt för en analys. Eller vänta till slutet då det närmast är en illustration, och publikens uppmärksamhet inte längre är den bästa.

Svarta tavlan är ett oöverträffat AV-medel, eftersom publiken ser talaren bygga sina tankekedjor i realtid. Öva din handstil så den är övertygande och läslig.

Också blädderblocket och whiteboarden är utmärkta – de ger framställningen en dynamik och känlsa av improvisation.

Kom ihåg – du ska klara av vilket anförande som helst utan att använda något som helst AV-medel. All teknik kan krascha – det är alltid bra att ha plan B och C redo, så att du inte behöver inställa ditt anförande under några som helst omständigheter.

Ett anförande blir inte nödvändigtvis bättre av att man använder AV-medel.