Råd för den goda lyssnaren

  • Tänk på din attityd! Försök vara öppen för vad motparten säger i stället för att gå i försvarsposition eller avfärda budskapet innan du lyssnat till punkt. Basera inte din bedömning på fördomar om ämnet eller talaren.
  • Motivera dig själv! Om du saknar motivation kommer din motvilja att hindra dig från att lyssna koncentrerat.
  • Koncentrera dig på lyssnandet! Om du är tankspridd eller koncentrerar dig på andra saker kommer du att missförstå budskapet.
  • Fokusera på det väsentliga! Häng inte upp dig på enstaka detaljer, värdeladdade ord eller talarens sätt att prata utan koncentrera dig på nyckelord och de centrala tankarna.
  • Anteckna det viktigaste, men bara detta! Anteckningar tvingar dig att lyssna aktivt och välja ut det viktigaste, men du klarar inte av att skriva upp allt.
  • Försök finna den röda tråden! Om du lägger märke till hur talaren byggt upp sitt tal är det lättare att se sammanhanget och urskilja de viktigaste idéerna.
  • Tänk kritiskt! Du ska inte bara passivt ta emot det som talaren säger utan fundera på hur talarens idéer stämmer överens med dina egna erfarenheter.
  • Visa tålamod! Lyssna till slut innan du drar förhastade slutsatser.
  • Våga fråga! Försäkra dig om att du förstått talaren genom att ställa frågor. Förmodligen undrar andra samma sak och talaren har nytta av att veta att publiken hänger med.
  • Våga vara tyst! Tystnad i ett samtal eller i en diskussion är inte alltid av ondo. Tvärtom kan tystnader vara nyttiga tankepauser.