Titelsida

Titelsidan är det första mötet med läsaren. Se till att den är korrekt – det ger ett bra första intryck. Varje fakultet har sina regler för hur en titelsida ska se ut. Se hur andra har gjort och följ goda exempel!

Uppgifter som bör ingå på en titelsida:

  • författarens namn
  • studieplats (universitet, institution)
  • dokumentets namn (t.ex. avhandling pro gradu)
  • datering (termin och år)
  • arbetets titel
  • handledarens namn