Tiden

Hur vi använder tiden beror på vilken kultur vi tillhör. I Norden är det exempelvis viktigt att hålla tider och den som kommer för sent eller låter sitt föredrag dra över tiden uppfattas som ohövlig och nonchalant. I andra kulturer kan tidsanvändningen vara mer flexibel så att spontanitet är viktigare än punktlighet.

Utnyttjandet av tiden syns också i det sociala småpratandet. Small talk är en viktig del av det sociala umgänget i exempelvis USA, medan nordbor i allmänhet går mer rakt på sak och ibland uppfattar de myckna artighetsfraserna som överdrivna och konstlade. De olika konventionerna måste du beakta i interkulturell kommunikation.

I det förberedda talet är det viktigt att tänka på hur man använder sin tid. För det första ska du anpassa innehållet till den tid som står till förfogande. Om du bara har en kort tid på dig ska du inte tala snabbare för att hinna med mera utan i stället korta ner på ditt tal. När du övar på föredraget ska du ta tid för att kontrollera att du håller tiden. Ett tal ska även innehålla pauser för att skapa en behaglig rytm, visa vilka passager som är viktiga och för att ge din publik tankeutrymme.