Sammandrag

Din text inleds oftast med ett sammandrag (på engelska heter det abstract).

Sammandraget fungerar som ett visitkort. I sammandraget ska du på ett mycket litet utrymme ge information om vad som står i själva texten. Den som läser sammandraget ska genast kunna se om det finns något av intresse för honom eller henne i din text.

Var noga med vad du väljer att ta med i ditt sammandrag. Du ska så kort som möjligt få med det viktigaste i din text.

Tänk på att du nu beskriver det som du har gjort, tempus är förfluten tid.

Sammandragets struktur

  • ämne
  • syfte
  • genomförande
    – metod, material resultat
  • slutsatser

Du måste alltså redan på första sidan i din uppsats avslöja dina resultat. Skriv också ner nyckelord som kan fungera som sökord när man vill läsa mera om just det som du har forskat i.

Kom ihåg att ett sammandrag skall kunna läsas separat från själva uppsatsen! Du måste alltså föra in läsaren i ämnet innan du går in på detaljer.