Välkommen till Språkhjälpen!

Typewriter, Book, Notebook, Paper

Språkhjälpen är en digital guide som hjälper dig när du skriver olika typer av akademiska texter, framför allt på universitets- och högskolenivå. Språkhjälpen erbjuder också stöd och hjälp när du planerar ett muntligt tal eller föredrag.

Språkhjälpen finns både på svenska och finska (Kielijelppi) och upprätthålls av Språkcentrum vid Helsingfors universitet.

Ansvarspersoner och kontakt