Litteraturlistan

Efter själva texten, före eventuella bilagor placerar du litteraturlistan. Litteraturlistan, eller källförteckningen, som den också kan kallas, utformas enligt vissa principer. Den viktigaste är att den utformas konsekvent.

Allteftersom du skriver din text och hänvisar till andra författare lönar det sig att omedelbart skriva upp källan, alltså:

 • författarnamn (titel på arbetet om författarnamn saknas)
 • utgivningsår
 • textens titel (utgivare)
 • upplaga, om senare än 1:a
 • förlagsort (inte tryckort!)
 • utgivande förlag eller institution
 • sidhänvisning

När texten är färdig har du redan en litteraturlista som du kan bearbeta. (Det är faktiskt oerhört besvärligt att börja sammanställa en litteraturlista utgående från dina hänvisningar i texten i efterhand!) Nu måste du se till att listan utformas på ett enhetligt sätt i alfabetisk ordning. Observera att man hänvisar till artiklar enligt författarens namn.

Elektroniska källor

Om du har använt både tryckta och elektroniska källor kan du separera dem även om det inte finns något krav på att du måste göra det. Källuppgifterna bör innehålla så mycket som möjligt av följande:

 • textens författare
 • utgivningsår
 • titel på html-dokument, huvudrubrik i textfil, innehåll i fältet Subject, Ärende: o.s.v. i e-brev, elektroniskt diskussionsinlägg eller liknande
 • förlag eller annan utgivande organisation typ av medium (cd-rom, databas, diskett, www, e-post, diskussionsgrupp/BBS etc.)
 • adressuppgifter och liknande (identifiering av källan, t.ex. resurs på Internet, meddelaridentitetsfält [Message-ID] för e-brev och elektroniska diskussionsinlägg, ISBN-nummer eller liknande för cd-rom); observera att adressen till källan skall skrivas på i källan angett sätt med stora/små bokstäver
 • tid för färdigställande eller senaste uppdatering av materialet
 • versionsnummer om senare version än första datum och tid för när informationen hämtades
 • eventuella uppgifter om tillgänglighet, krav på datorkapacitet, program, programversioner etc.

Muntliga källor

Ibland händer att du har talat med en person som lämnat viktiga uppgifter muntligen eller att du vill hänvisa till ett föredrag som du har lyssnat till. Du anger den muntliga källan med efternamn och förnamn, eventuell titel eller yrkesbeteckning. Dessutom skriver du ut hur och när informationen har förmedlats. Du kan skriva exempelvis så här:

Palmén, Helena, muntl. Telefonsamtal den 29 maj 2005.

Litteratur

Siv Strömquist, 1998. Uppsatshandboken. Hallgren och Fallgren
Svenska skrivregler, 2001. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden.