Uppläst text

Om du anser att du borde skriva ner ditt tal – fundera två gånger om det verkligen behövs. Du vinner alltid i publikkontakt om du kan extemporera talet, och använda dig av minnesanteckningar i stället.

Om du ändå skriver ner talet, tänk då på att skriva för örat. Disponera talet utgående från att lyssnarna ska förstå med en gång. Försök komma på fyndiga liknelser och metaforer som konkretiserar det du talar om. Upprepa genom att omskriva, och sammanfatta hellre en gång för mycket än för lite.
Var omsorgsfull i dina formuleringar. Undvik konstruktioner som verkar tunga och skriftspråkliga:

• Vid av beslutandet av beskattningsgraden bör man beakta att barnfamiljernas barnantal korrelerar med deras grad av ekonomisk osäkerhet.

Säg det i stället på ett talspråkligare, direktare sätt:

• När det föds fler barn i en familj innebär det i allmänhet att familjen får det ekonomiskt kärvare. Det måste man beakta när man fastställer skattegraden.

Peka framåt och bakåt i talet. Var noggrann med textbindningen så att du hittar bra bryggor från en del av texten till följande Använd uttryck som: Till att börja med, därför, eftersom, å andra sidan, som en följd av, först, sedan, för det första, för det andra, för det tredje, etc., avslutningsvis, så att lyssnaren vet var i talet hon befinner sig.

När en läsare läser en text kan hon SE var i texten hon befinner sig. En lyssnare måste få hjälp med den orienteringen.