Att popularisera vetenskap – textverkstad (2 sp) på centrumcampus

Öppna dina vetenskapliga texter och utveckla din förmåga att skriva
för en bredare publik på svenska! På kursen Att popularisera vetenskap
bearbetar deltagarna egna texter som sedan kan publiceras som
tidnings- eller tidskriftsartiklar. Deltagarna läser och ger feedback
på varandras texter. På kursen fokuserar man också på att utveckla
deltagarnas förmåga att ta och ge respons.

Kursen riktar sig till magisterstuderande, doktorander och forskare
vid Helsingfors universitet. För att avlägga den krävs att man är
närvarande minst tre av fyra träffar.

Som kursledare fungerar universitetslektor FD Åsa Mickwitz vid
Språkcentrum.

Kursen består av 12 föreläsnings- och övningstimmar på centrumcampus:
Tid: kl. 9-12 måndagar 16.1, 30.1, 13.2. och 27.2.2012 kl. 9-12
Plats: Fabiansgatan 26, SR 207

Du kan anmäla dig via denna blankett:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22749/lomake.html

Om du har frågor, skicka e-post till asa.mickwitz@helsinki.fi.

KategorierOkategoriserade