Grunderna i akademiskt skrivande

99190 Grunderna i akademiskt skrivande (1 sp) på centrumcampus

På kursen behandlas grunderna i hur ett examensarbete vid universitetet struktureras upp och vad en vetenskaplig text är. Dessutom diskuteras hur en egen text på svenska formuleras utgående från källor på främmande språk samt hur man hänvisar och refererar i vetenskapliga texter. Detaljerade språkliga problem och stilfrågor vad gäller enskilda uttryck tas också upp i mån av möjlighet.

Kursen riktar sig till studerande vid Helsingfors universitet som håller på och skriver ett examensarbete.

Som kursledare fungerar universitetslärare FD Åsa Mickwitz vid Språkcentrum.

Kursen består av 14 föreläsnings- och övningstimmar på centrumcampus:

Tid: Måndagar 14.3–2.5.2011 kl. 14–16
Plats: Fabiansgatan 26, seminarierum 205

Anmälning via Weboodi. OBS! Anmälningstiden är 28.2–6.3!

KategorierOkategoriserade