Kan man skriva vetenskap på svenska? 30.9.2010 kl. 14-17

Kan man skriva vetenskap på svenska?
Slutseminarium för projektet ”Ett lyft för svenskan”
Torsdagen den 30.9.2010 klockan 14.00–17.00.
Festsalen, Soc&kom, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata 3, Helsingfors.

14.00 Inledning
Beatrice Silén, universitetslektor, Helsingfors universitet, ordförande för Språkalliansen.

14.10 Hur kan man utveckla studenternas vetenskapliga skrivande?
Åsa Mickwitz, universitetslärare, Helsingfors universitet.

Diskussion.

15.00 Kaffe med tilltugg.

15.30 Handledaren – ett viktigt språkligt stöd för studenten

Paneldiskussion
Kristina Lindström, universitetslektor, Agrokultur-forstvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.
Tom Pettersson, klinisk lärare, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet
Michael Patzschke, universitetslektor, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.
Annika Lillrank, docent, universitetslektor, Svenska social – och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
Anders von Koskull, lektor, Hanken.

16.45 Utvärdering – en blick mot framtiden.

17.00 Seminariet avslutas.

Seminariet ordnas av Språkalliansen, ett samarbetsforum för språkundervisning vid de svensk- och tvåspråkiga högkolorna i Helsingfors. Seminariet är avslutningen på projektet ”Ett lyft för svenskan”, som finansierats av Svenska kulturfonden 2007–2010. Åsa Mickwitz har varit koordinator för projektet och skrivit slutrapporten.

Seminariet riktar sig till undervisande personal vid allianshögskolorna och alla andra med intresse för svenska som vetenskapsspråk.

Anmälningar senast 24.9.2010 till Språkalliansens koordinator Åsa Wallendahl, e-post: asa.wallendahl@hanken.fi eller tfn 040 3521297.

KategorierOkategoriserade