Språkalliansens 10-årssymposium

Välkommen till Språkalliansens 10-årssymposium!

Språkalliansen firar sin 10-åriga verksamhet med ett jubileumssymposium torsdagen den 29 oktober 2009 kl 14.00 – 18.00 på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,
Snellmansgatan 12, Festsalen (ingång från Yrjö-Koskinens gata).

Program

Symposiet öppnas
Universitetslektor Beatrice Silén, Språkalliansens ordförande

Gener för språk och språk för gener, den svåra konsten att förmedla vetenskap
FD Katja Bargum

Undervisning i finska – för vem och varför?
Lektor Tuula Marila

Vad är essäistiskt?
Professor Merete Mazzarella

Musik
Satu Wendell, sång och Myrna Eklund, piano

Vägar till ett akademiskt skriftspråk – studenters vetenskapliga skrivande
FD Sofia Ask, Växjö universitet

Musik
Satu Wendell, sång och Myrna Eklund, piano

Traktering

Anmälan
Anmäl dig senast den 15.10.2009.

För mer information vänligen kontakta sprakalliansen@hanken.fi.

Alla intresserade hälsas varmt välkomna!

KategorierOkategoriserade