Studia generalia 26.10, Den glokaliserade svenskan: lån, regionalisering och standardspråken

FD Åsa Mickwitz och professor Jan-Ola Östman:
Den glokaliserade svenskan: lån, regionalisering och standardspråken
Ordförande: professor emerita Mirja Saari.

Tisdagen den 26.10.2010 kl. 17.15–18.45
Plats: Porthania, föreläsningssal III (Universitetsgatan 3)

KategorierOkategoriserade