Tekniska hjälpmedel

När du planerar ditt anförande ska du redan under förberedelsen fundera på om du ska utnyttja tekniska hjälpmedel eller inte. De tekniska hjälpmedlen kan skapa variation under ett längre anförande, men om du försöker använda väldigt många olika apparater under ett kortare anförande kan det uppfattas som störande eftersom talets rytm avbryts.

Om du använder tekniska hjälpmedel är det viktigt att förvissa dig om att allt fungerar som du planerat. Kom därför i tid och kontrollera tekniken i förväg. Förlita dig ändå inte på tekniken, utan ha en reservplan ifall tekniken inte fungerar.

Viktigt att tänka på om du använder tekniska hjälpmedel är att inte låta tekniken konkurrera med dig som talare. En del talare gömmer sig bakom tekniken, men då uppstår ingen egentlig dialog mellan talaren och publiken.

Rätt använda kan tekniska hjälpmedel fungera som stämningsskapare, som illustration för abstrakta idéer eller som utgångspunkt för analys och diskussion. De är även användbara för att stimulera publikens olika sinnen. Ett framträdande som innehåller VAK-information, det vill säga visuell, auditiv och kinestetisk information, ger mer variation och håller kvar publikens uppmärksamhet.

Visuellt material

Många har ett visuellt minne och har lättare att uppfatta saker om de får se en idé presenterad visuellt. Ibland kan det vara effektfullt att bygga upp ett helt anförande kring en bild eller en bildserie. Om du använder bilder måste du tänka på ljussättningen. Projicerade bilder syns ofta bättre när rummet är ganska mörkt, men problemet är att mörkret inbjuder till vila och i värsta fall somnar publiken även om föredraget är intressant. I ett mörkt rum kan publiken också ha svårigheter att göra minnesanteckningar.

De vanligaste sätten att använda visuellt material i dag är power point-presentationer eller stordior. Men det kan vara minst lika uppskattat att använda svarta tavlan eller ett blädderblock. Då kan du vara mer spontan och din framställning blir mer dynamisk och levande.

Om du gör presentationer med power point eller stordia bör du tänka på följande saker:

Power point

 • Kan användas som minnesanteckning både för talaren och lyssnaren, men presentationen ska enbart innehålla centrala tankar och inte ett helt manus.
 • Använd en enkel och lugn layout, inte rörliga animationer.
 • Använd minst fontstorlek 20 punkter.
 • Tänk på att en lång power point-presentation eller många presentationer i följd tröttar ut publiken.
 • Tänk på att publiken riktar sin uppmärksamhet på skärmen och inte på dig.
 • Läs upp vad som står på bilden, men börja inte tala förrän publiken fått möjlighet att bekanta sig med den.
 • Variera bilderna. En del kan bara innehålla bilder, andra citat och en del sammanfattningar.

Stordior

 • Fungerar ofta som talarens stolpkort, vilket hjälper dig att hålla tråden men även hindrar dig från att vara flexibel och spontan.
 • Variera text med bilder, kartor, pilar.
 • En handtextad stordia kan vara ett personligt litet konstverk.
 • Dålig handstil gör dian oläslig och ger ett dåligt intryck.
 • Om du gör dian med dator ska du använda minst fontstorlek 20 punkter.
 • Lek med färger. Svart är neutralt och sakligt, blått svalt, rött fungerar som signal. Grönt syns ofta dåligt, så undvik den färgen.

Auditivt material

Publikens hörsel är det som mest stimuleras under ett föredrag, men det kan vara bra att skapa variation genom att använda olika typer av auditivt material. Du kan använda inspelat material som musik, ljudlandskap, berättelser och ljudböcker samt språkprov. Ljuden kan också skapas i realtid genom sång, olika instrument, visslingar, muntliga berättelser eller citat.

Kinestetiskt material

Kinestetiskt material är allt som man kan röra vid. För att använda kinestetiskt material behöver du ingen teknik, men däremot mycket fantasi och föremål att skicka runt. Om du skickar runt föremål eller bilder ska du inte tala samtidigt eftersom publikens uppmärksamhet blir delad. Du kan också stimulera känseln genom beröring, till exempel genom att be publiken skaka hand med sin granne för att bryta isen.

KategorierOkategoriserade