Uppgifter i skrivande för studenter och lärare

Book, Old, Read, Historically

Här hittar du uppgifter i skrivande som riktar sig både till studenter och lärare. Du kan försöka lösa uppgifterna själv, eller tillsammans med din lärare. Längst nere finns facit till uppgifterna.