Språkalliansen hösten 2011

Stöd för vetenskapligt skrivande

Kursen är tänkt som hjälp med kandidat- och magisteravhandlingen samt artiklar och
skrivuppgifter. Vi bekantar oss med svenskans skrivregler, menings- och textstruktur samt hur man skriver klarspråk. Dessutom presenteras skrivhandböcker, ordböcker och andra hjälpmedel.

Tid: Tisdagar kl. 10-12 (11.11-13.12)
Plats: U38 F205
Lärare: Jenny Sylvin

Om du har frågor om kursen, skriv e-post till koordinator Joonas Leppänen (helsingforsalliansen@hanken.fi).

Kostnadsfritt språkstöd för examensarbeten

Behöver du någon som hjälper dig med språket i ditt examensarbete, din proseminarieuppsats, eller din kandidatuppsats på svenska? Språkalliansen erbjuder kostnadsfritt språkstöd för examensarbeten.

Språkstödet går ut på att en språkgranskare läser en del (ca 8–10 sidor) av din text och därefter ger språkgranskaren respons på texten. Du ska sedan – utgående från de kommentarer du fått – själv gå igenom och förbättra resten av din text.

Språkgranskarna kan ta emot enbart ett begränsat antal arbeten under hösten 2011 och arbetena granskas i den ordning de anländer. Ta alltså kontakt i tid om du behöver hjälp med ditt språk!

Mer information om språkstödet ges av Helsingforsalliansens koordinator, FM Joonas Leppänen
helsingforsalliansen@hanken.fi, tfn: 040 352 1297