Mikä on oppimispäiväkirjan suhde referaattiin ja esseeseen?

Oppimispäiväkirja sisältää referaatin tapaan tietoa opintojakson (esimerkiksi kirjallisuuden tai luentojen) sisällöistä, mutta tarkastelutapa on referaattia analyyttisempi, pohtivampi ja omakohtaisempi. Pelkkä asioiden tunnistaminen ja selostaminen ei siis vielä oppimispäiväkirjassa riitä, vaan asiat pitää suhteuttaa toisiinsa ja kirjoittajan aiempaan tietämykseen. Erinomainen oppimispäiväkirja saattaakin olla tekstilajiltaan hyvin lähellä pohdiskelevaa opiskeluesseetä. Olennainen ero esseen ja oppimispäiväkirjan tekstilajien välillä on kuitenkin se, että esseen fokuksessa ovat opintojaksossa tarkasteltavat aihepiirit ja sisällöt, kun taas oppimispäiväkirja tarkastelee aina myös kirjoittajan omaa oppimista. Esseen tekstilajilla on myös pitkä historia kaunokirjallisena ilmaisuväylänä ja yhteiskunnallisen keskustelun välineenä siinä missä oppimispäiväkirjan ensisijainen tavoite on edistää kirjoittajansa omaa oppimisprosessia.

Takaisin sivulle Oppimispäiväkirja