Tehtävät: Ryhmäviestintä

31. Arvioi ryhmäviestintätaitojasi! Ryhmäviestintätaitojesi arviointia varten löydät lomakkeen Jyväskylän yliopiston Kielikompassi-sivuilta.

Samassa osoitteessa on lomake myös esiintymistaitojen arviointia varten.

Ryhmä ja ryhmäviestintä

32. Millaisiin ryhmiin kuulut? Kuinka ne sijoittuvat primaari- ja sekundaariryhmien asteikolla?

33.

a. Kappaleessa “Millainen on tehokas ryhmä?” on mainittu muutamia ryhmätyöskentelyn etuja yksilötyöskentelyyn verrattuna. Keksitkö lisää?
b. Millaisia omia kokemuksia sinulla on ryhmätyöskentelyn eduista ja haitoista?
c. Kuinka ryhmätyöskentelyn haittoja voisi mielestäsi ehkäistä?

Ryhmän kehitysvaiheet

34. Pohdi ryhmiä, joiden jäsen olet. Millaisia vaiheita niiden kehityskaaresta voi erottaa? Missä kehitysvaiheessa ne ovat nyt? Perustele vastauksesi.

Ryhmän viestintäsuhteet

35. Tarkastele tekstissä esiteltyjä ryhmän viestintäsuhteita. Pohdi kunkin viestintärakenteen hyviä puolia. Entä huonot puolet?

36. Millaisia viestintärakenteita on niissä ryhmissä, joihin kuulut?

37. Tekstissä on esitelty ryhmän jäsenten vuorovaikutusrooleja. Keksi esimerkki niin monesta tehtävä-, suhde- ja yksilökeskeisestä roolista kuin pystyt. Mieti myös, minkälainen toiminta ilmentää kutakin roolia.

38. Pohdi toimintaasi ryhmätyöskentelytilanteissa käyttäen pohjana tietoa vuorovaikutusrooleista. Millainen on oma roolisi ryhmässä? Piirrä ympyrä ja jaa se sektoreihin sen mukaan, mitä olet huomannut tekeväsi usein ryhmässä. Mitkä ovat mielestäsi positiiviset, entä negatiiviset roolisi? Mikä on ryhmän, sen jäsenten ja tehtävän vaikutus rooleihisi?

Ryhmäviestintätaidot

39. Vertaa itseäsi ja osaamistasi tekstissä lueteltuihin hyvän ryhmän jäsenen piirteisiin sekä ryhmässä tarvittaviin taitoihin. Tunnistatko niistä itsesi? Missä kohdin toivoisit vielä kehittyväsi?

Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu ryhmässä

40. Kuvaile ja analysoi viimeisintä ongelmanratkaisutilannetta ryhmässä, jossa olet ollut mukana.

a. Millainen tilanne oli kyseessä? Keitä osanottajat olivat?
b. Mikä onnistui? Mitä ryhmä olisi voinut tehdä toisin?
c. Miten arvioisit omaa osallistumistasi?

Konfliktit ryhmässä

41. Kuvaile ja analysoi viimeisintä konfliktitilannetta ryhmässä, jossa olet ollut mukana.

a. Millainen konflikti oli kyseessä? Keitä osapuolet olivat?
b. Miten konflikti ratkaistiin vai jäikö se ratkaisematta? Miten se olisi voitu ratkaista
c. Miten arvioisit omaa toimintaasi?