Esiintyminen

Vuorovaikutusprosessi, jossa yksi puhuja on vastuussa viestien tuottamisesta ja useampi ihminen niiden vastaanottamisesta ja kuuntelemisesta.

Argumentointi

Väljästi määriteltynä yhtä kuin perusteleminen. Sellaisten viestinnällisten keinojen käyttämistä, joilla pyritään osoittamaan väittämät tosiksi tai epätosiksi ja vaikuttamaan viestin vastaanottajaan.

Suostutteleminen

Tietoinen ja tavoitteellinen vaikuttamisyritys, viestintäkäyttäytymistä, jossa pyritään muuttamaan toisen osapuolen suhtautumistapaa johonkin asiaan

Sekundaariryhmä

Tehtäväsuuntautunut ryhmä, joka on muodostettu tietyn tehtävän suorittamiseksi tai tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Vastakohta: primaariryhmä.