Mitä erinomaiselta oppimispäiväkirjalta voi odottaa?

Oppimisen arvioinnissa voidaan hyödyntää  Bloomin taksonomiaa tiedon omaksumisen tasoista. Myös kirjoittajan on hyödyllistä pohtia, miten nämä tasot tulevat esille omassa oppimispäiväkirjassa tai muussa tekstissä, jossa edellytetään kirjoittajan omaa panosta. Kannattaakin pyrkiä opiskeltavan asian ja oman oppimisen analyysiin, synteesiin ja arviointiin.

Seuraava tasoluokittelu auttaa hahmottamaan, minkälaisia piirteitä erinomaiselta oppimispäiväkirjalta voi odottaa. Luokittelu on saanut vaikutteita Bloomin taksonomiasta, mutta eri tasoja on yhdistelty:

Taso 1: referoin, kuvailen, tunnistan
Taso 2: määrittelen, luokittelen, teen yhteenvetoja
Taso 3: vertailen, selitän, sovellan, kehittelen, yhdistelen
Taso 4: arvioin, analysoin, kritisoin, tulkitsen, suhteutan, laajennan

Mikäli tekstissä on vain tason 1 piirteitä, voidaan pohtia, onko tekstilajina pikemminkin referaatti kuin oppimispäiväkirja. Erinomaisessa oppimispäiväkirjassa puolestaan voi olla piirteitä kaikilta tasoilta referoinnista analyysiin ja arviointiin, mutta pääpaino on tason 4 elementeissä.

Takaisin sivulle Oppimispäiväkirja