Kokoustaito

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Mac Laser, Tampere.

Heiska, K., Kontio, M., Majapuro, M. & Valtonen, A. 1990: Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 71.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. Weilin+Göös, Espoo.

Loimu, K. 1990: Järjestö- ja kokoustieto. Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Opintoliitto, Helsinki.

Lunnas, K. 1994: Kokouskäytäntö. Opintotoiminnan keskusliitto, Helsinki.

Tenhunen, M-L. & Tšokkinen, A. 1995: Viestijänä yhteisössä. Kokous- ja neuvottelutaito. WSOY, Helsinki.

Yhdistyslaki 26.5.1989/503