Neuvottelutaito

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Mac Laser, Tampere.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Huhtinen, P. 2002: Näkökulmia neuvotteluihin ja palavereihin. Puheviestintä, Tampere.

Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. 1992: Neuvottelutaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. Weilin+Göös, Espoo.

Schranner, M. 2002: Neuvottelutaito. Strategiat ja taktiikat vaativiin tilanteisiin. Suom. Panu Savolainen. Multikustannus Oy, Helsinki.

Shell, G. R. 2001: Neuvottele onnistuneesti. Suom. Pirkko Niinimäki ja Auli Fauth. WSOY, Helsinki.

Spangle, M. L. & Isenhart, M. W. 2003: Negotiation. Communication for Diverse Settings. Sage, Thousand Oaks, CA.

Tenhunen, M-L. & Tšokkinen, A. 1995: Viestijänä yhteisössä. Kokous- ja neuvottelutaito. WSOY, Helsinki.

Vanha-aho, P. & Mäkelä, K. 2007: Neuvottelutaidon opas. TJS opintokeskus, Helsinki.