Intrapersonaalinen viestintä

Puheviestinnän tutkimuksen osa-alue, jossa tarkastellaan sitä, miten yksilö suunnittelee, ennakoi ja asettaa tavoitteita vuorovaikutukselle.