Framsidan 2.kappale

Språkhjälpen skapades inom projektet Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanke 2004—2006 vid Språkcentrum, Helsingfors universitet. Inom samma projekt skapades motsvarande guide på finska, Kielijelppi. Sidorna utvecklas och uppdateras kontinuerligt.