Merkki

Tarkista, onko erikoismerkki merkitty ja taivutettu johdonmukaisesti suomen kielen sääntöjen mukaan. Lasku toimitus-, prosentti- ja pykälämerkki erotetaan numerosta välilyönnillä.

2 + 2 = 4
10 %
lain 5. ja 6. §:ssä

Sulkumerkit kirjoitetaan ilmauksiin kiinni, minkä kaikki (toivottavasti) tietävätkin. Sulkuihin ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, minkä voisi kirjoittaa suorasanaiseksi lauseeksi. Jos sulkumerkit tarvitaan, niiden sisälläkin noudatetaan kirjoitetun (suomen) kielen sääntöjä. Se tarkoittaa, että sulkumerkkien sisälläkin olevia sanoja (ja ilmauksia) voi joutua taivuttamaan kieliopillisiin muotoihin.

Sulkumerkit kirjoitetaan ilmauksiin kiinni, minkä kaikki (toivottavasti) tietävätkin. Sulkuihin ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, minkä voisi kirjoittaa suorasanaiseksi lauseeksi. Jos sulkumerkit tarvitaan, niiden sisälläkin noudatetaan kirjoitetun kielen sääntöjä.

Asteen tunnus kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 5°, 5°:seen. Jos lämpöasteikon tunnus maini taan, asteen merkki kirjoitetaan kiinni lämpöasteikon tunnukseen ja ne erotetaan numerosta väli lyönnillä, esimerkiksi 100 °C:ssa eli 212 °F:ssa.

Desimaalin merkkinä on suomen kielessä pilkku. Toisinaan luonnontieteessä ja teknisillä aloilla käytetään myös pistettä. Desimaaliosan numeroita ei jaksoteta.

Tuuman ja kulmasekunnin merkit kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 2” x 4”, 60°08’54“N, 24°59’24”.

Huomaa myös, että kelvoton “100 %:sti” kirjoitetaan näin: sataprosenttisesti. Usein on parasta korvata ilmaus muilla sanoilla, esim. täysin, kokonaan.