Antiikin ja nykyajan perhe

Risto Uro

Perheen muodostumista ja elämää säätelevät tavat ja normit vaihtelivat huomattavasti Välimeren eri kulttuureissa Uuden testamentin syntyaikoina. Joitakin yleistyksiä voidaan kuitenkin tehdä. Erot nykyajan länsimaiseen perhekäsitykseen tulevat esille mm. seuraavissa kohdissa.

  • Perhe ymmärrettiin ydinperhettä laajemmaksi yksiköksi
  • Perhe perustui patriarkaaliseen eli isänvaltaiseen järjestykseen
  • Avioliiton keskeinen tarkoitus oli laillisten perillisten tuottaminen, ei romanttisen rakkauden toteutuminen
  • Laillinen avioliitto oli mahdollista vain vapaille kansalaiselle, ei orjille

Kaikkia näitä yleistyksiä on kuitenkin tarkennettava. Aviopuolisoiden ja lasten muodostaman ydinperheen turvaa ja yhteyttä arvostettiin myös antiikin maailmassa. Avioliitolla nähtiin olevan myös muita tehtäviä kuin jälkeläisten tuottaminen. Isänvaltaa rajoittivat sosiaaliset normit ja ihmisten elinkaareen liittyvät realiteetit. Myös orjat muodostivat de facto -perheitä, vaikkei niille suotukaan samaa yhteiskunnallista statusta kuin vapaiden kansalaisten perheille.