Homoerotiikka

Homoerotiikka Raamatun maailmassa

Martti Nissinen

Yhteiskunnallinen hierarkia heijastui paitsi miehen ja naisen myös samaa sukupuolta olevien välisissä eroottisissa suhteissa. Raamatun maailmassa samaa sukupuolta olevien ihmisten eroottiset suhteet tulkittiin toisin kuin omana aikanamme. Modernin länsimaisen lääketieteen ja psykologian kehittämää, yksilölliseen suuntautumiseen viittaavaa termiä ”homoseksuaalisuus” ei vielä tunnettu. Homoeroottisia suhteita arvosteltiin sen mukaan, miten ne toteuttivat yhteisön hyväksymiä roolimalleja rakenteita.

Toisin kuin nykykeskustelussa, yksilöllinen seksuaali-identiteetti ja sen toteuttaminen eivät nouse antiikin lähteissä esiin. Samoin kiinteät ja tasapuoliset, molemminpuoliseen rakkauteen perustuvat parisuhteet samaa sukupuolta olevien kesken jäävät pimentoon.

Uuden testamentin syntymaailmassa suhtautuminen miesten väliseen homoerotiikkaan vaihteli. Jotkut filosofit pitivät nimenomaan homoeroottista suhdetta miehekkäänä ja naisten kanssa seurustelua veltostuttavana. Toiset, esim. Plutarkhos, arvostivat heteroseksuaalista avioliittoa ja pitivät miehen passiivista roolia moraalittomana ja luonnonvastaisena.