Paavali

Martti Nissinen

Ainoa Uuden testamentin kirjoittaja, joka viittaa homoerotiikkaan, on Paavali. Roomalaiskirjeensä alussa Paavali puhuu ihmisistä, jotka ovat vaihtaneet Jumalan epäjumaliin, ja jotka Jumala sen vuoksi on hylännyt mielihalujensa valtaan (Room. 1:18-32).

Paavalin käyttämä termi ”luonnonvastaisuus” liittyy hänen juutalaisten ja kreikkalais-roomalaisten aikalaistensa moraaliseen kielenkäyttöön. Paavalikaan ei siis puhu yksilöllisestä seksuaali-identiteetistä. Homoerotiikka on Paavalin käsitteistössä jotakin, joka muuttaa vakiintuneen järjestyksen. Tähän järjestykseen kuuluvat sukupuoliroolit ja niiden mukainen käyttäytyminen.

Luvattomiin sukupuolirooleihin liittyvät ilmeisesti myös Paavalin käyttämät vaikeatulkintaiset sanat malakos ja arsenokoites (1 Kor. 6:9). Suomalaisessa raamatunkäännöksessä sanat on käännetty ilmaisulla ”miesten kanssa makaavat miehet”. Ne saattavat viitata homoeroottisen suhteen aktiiviseen ja passiiviseen osapuoleen, mutta niiden voidaan tulkita viittaavan hillittömään seksuaalikäyttäytymiseen ylipäänsä.

Roomalaiskirjeen alussa mainitut ihmiset ovat esimerkkejä niistä, jotka ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta ”saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi” (Room. 3:23-24). He ovat siis samassa asemassa kuin ne, jotka eivät hyväksy heidän käyttäytymistään vaan ovat valmiita tuomitsemaan (Room. 2:1-6).