Palestiinan arkkitehtuurista

Merja Alanne

Roomalais- ja bysanttilaiskausi (63 eKr. – 600 jKr.) muodostavat Palestiinassa arkkitehtuurisesti yhtenäisen ajanjakson. Suuri osa roomalaisajan (63 eKr. – 300 jKr.) taloista oli käytössä vielä bysanttilaisajalla (300-600 jKr.), jolloin rakennuksiin on saatettu tehdä jonkin verran muutoksia. Joitakin esimerkkejä on myös ensimmäisen ja toisen vuosisadan talonjäänteistä erityisesti niillä paikoilla, jotka ovat tuhoutuneet jo roomalaisajalla ja joita ei ole rakennettu välittömästi uudelleen.

Tällaisia talonjäänteitä on löydetty mm. Jerusalemista, Kapernaumista, Kaanasta ja Gamlasta. Roomalais-bysanttilainen arkkitehtuuri jatkaa aiemman hellenistisen kauden (323-63 eKr.) perinteitä, jolloin vaikutteita on saatu niin kreikkalais-roomalaisesta kuin Lähi-idän perinteisestä arkkitehtuuristakin.