Sotilaat vertauskuvana ja sotilasterminologia

Niko Huttunen

Uuden testamentin kirjeissä viittaukset sotilaisiin havainnollistavat hengellistä julistusta. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen pitkä kuvaus sotilaan taisteluvarustuksesta on allegoria hengellisestä varustautumisesta.

Sotilaspalvelukseen liittyviä vertauskuvia käytettiin aikakauden filosofisessa kirjallisuudessa paljon. Varhaiskristillisissä lähteissä se ei kerro siitä, oliko seurakunnissa lähipiirissä sotilaita. Toisaalta kristillistä elämää tuskin olisi voitu rinnastaa mihinkään sellaiseen, mikä kokonaan ymmärrettiin kielteiseksi.

Esimerkiksi Ignatios Antiokialainen viljelee latinalaisperäistä sotilasterminologiaa. Terminologiasta huolimatta hän kuvaa saattovartiostoaan erittäin kielteisesti. On kuitenkin kyseenalaista, missä määrin hän piti kaikkia sotilaita samanlaisina.

Viime aikoina jotkut tutkijat ovat korostaneet, että kristilliset kirjoittajat käyttävät Rooman valtaan liittyviä käsitteitä kiistääkseen Rooman vallan moraalisen oikeutuksen. Epäilemättä kristityt näkivät maallisen vallan perin suhteellisessa valossa verrattuna Jumalan valtaan, mutta yksittäisten käsitteiden käytöstä ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.