Kristityt kauppiaat ja käsityöläiset

Kirsi Siitonen

Varhaiskristittyjen joukossa oli todennäköisesti paljon käsityöläisiä ja pienkauppiaita. 1.Tessalonikalaiskirjeessä Paavali muistuttaa seurakuntalaisia, että he pitäisivät kunnia-asianaan elää rauhallisesti ja ansaita toimeentulonsa käsiensä työllä (1.Tess. 4:11). Ammatillisten verkostojen hyödyntämisen oletetaan olleen tärkeä tekijä varhaiskristittyjä seurakuntia muodostettaessa. Työpaja on todennäköisesti ollut paikka, jossa kiertelevä teltantekijä Paavali on esimerkiksi Tessalonikaan tultuaan saanut kontaktin tuleviin Tessalonikan seurakuntalaisiin. Paavali kertoo tehneensä työtovereidensa kanssa yötä päivää ansiotyötä samalla, kun he julistivat evankeliumia (1.Tess. 2:9).

Apostolien teoissa mainitaan purppurakangaskauppias Lyydia, jonka Paavali ja Timoteus kohtaavat Filippissä ja joka perhekuntineen kastetaan kristityiksi (16:14-15). Kauppiaat mahdollisesti toimivat varhaiskristillisen liikkeen tukijoina, sillä esimerkiksi Lyydia kuvataan tarpeeksi varakkaana tarjoamaan uudelle Filippin seurakunnalle kokoontumistilan kodissaan (16:40).

Ilmestyskirjan Johanneksen asenne kauppiaita kohtaan vaikuttaa puolestaan olleen kielteinen. Kirjan luvussa 18 hän kuvailee ”maailman kauppiaita” Rooman vauraudesta lumoutuneina ja harhaanjohdettuina. Johannes ei näytä arvostaneen kauppiaiden potentiaalisia mahdollisuuksia toimia varhaiskristillisen liikkeen tukijoina, sillä esittämänsä kauppatavaralistan (18:12-13) perusteella hän olisi lukenut harhautuneiden joukkoon myös purppurakangaskauppias Lyydian.