Jeesuksen suhtautuminen naisiin

Antti Marjanen

Tutkimuksessa on usein luotu vastakkainasettelu Jeesuksen ja Paavalin välille naisten asemaa koskevissa kysymyksissä. Suositun yleistyksen mukaan Jeesus ajoi sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta Paavali ja hänen aikalaisensa sysäsivät naiset jälleen taka-alalle varhaiskristillisissä seurakunnissa.

On totta, että Jeesuksen meille säilyneessä opetuksessa ei ole naista alistavia tai halventavia lausumia. Jeesuksen on jopa kerrottu kuvanneen seuraajiaan tasa-arvoiselta vaikuttavalla tavalla (Mark. 3:31-35). Toisaalta Uuden testamentin evankeliumeissa ei ole tallennettuna sellaista materiaalia, joka osoittaisi Jeesuksen erityisesti kamppailleen naisten oikeuksien puolesta aikansa patriarkaalisia näkemyksiä vastaan.

Jeesuksen kahdentoista lähimmän oppilaan joukkoon ei niin ikään ajateltu kuuluvan yhtään naista. Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeissa ylösnoussut Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle, ja tästä tulee ylösnousemussanoman viestintuoja miesapostoleille. Silti evankeliumit antavat nimenomaan ja vain miesoppilaille tehtäväksi ylösnousemussanoman julistamisen (Matt. 28:16-20) ja syntien anteeksi antamisen (Joh. 20:19-23).

Evankeliumien mukaan Jeesus siis suhtautui naisseuraajiinsa suopeasti, mutta häntä ei voi luonnehtia varsinaiseksi naisasian esitaistelijaksi.