Lähteet

Tähän jaksoon on koottu verkkojulkaisun teemoja valaisevia katkelmia kreikkalais-roomalaisista, juutalaisista ja kristillisistä lähteistä.