Talotyyppejä Palestiinassa

Merja Alanne

Palestiinan alueelta löydetyt talonjäänteet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: näitä ovat yksinkertaiset talot ja sisäpihatalot. Molemmista päätyypeistä esiintyy luonnollisesti erilaisia variaatioita. Talojen koko, rakennusmateriaali- ja tekniikka sekä löydöt talon sisältä heijastelevat asukkaidensa sosiaalista asemaa.

Yksinkertaiset talot ovat pääasiassa tavallisen köyhän kansan asuntoja, jotka soveltuvat hyvin maatalouskulttuuriin. Sisäpihatalot ovat yleensä suurempia ja vauraampia ja ovat siten kuuluneet rikkaalle kansanosalle. Hyvin säilyneitä roomalaisaikaisia sisäpihataloja on löydetty eniten kaupungeista, esimerkiksi Jerusalemin Vanhan kaupungin juutalaiskorttelista ja Samaria-Sebastesta. Myös kylistä ja maaseudulta on löydetty suurehkoja sisäpihataloja. Niitä ovat rakennuttaneet ja asuttaneet mm. talonpoikien kustannuksella rikastuneet suurmaanomistajat perheineen, sukulaisineen ja työvoimineen.

Yllä mainitut talotyypit ovat yleensä olleet yksi- tai kaksikerroksisia. Vuoren rinteille rakennettiin myös terassitaloja (löytöjä esim. Kaanasta ja Gamlasta), joissa alemmalla terassilla sijaitsevan talon katto oli ylemmän talon piha. Sen sijaan kerrostalojen (insulat) jäänteitä ei ole löydetty Palestiinasta toisin kuin Rooman valtakunnan suurkaupungeista, esimerkiksi Roomasta sekä Kreikan ja Vähän Aasian suurkaupungeista.