Jeesus ja hänen oma perheensä

Minna Laine

Markuksen evankeliumissa Jeesus palaa kotikaupunkiinsa Nasaretiin kierreltyään lähiseudun kaupunkeja oppilaidensa kanssa. Kohtaaminen Nasaretin ja sen asukkaiden kanssa on tyly molemmin puolin. Nasaretilaiset, jotka ovat tunteneet Jeesuksen ja tämän lähisukulaiset koko ikänsä, eivät tunnista häntä Messiaaksi. Jeesuksen reaktio on yhtä tyly: hän toteaa, ettei profeettaa koskaan arvosteta kotikaupungissaan eikä sukulaistensa keskuudessa.

Jo aikaisemmin Markuksen evankeliumissa on viitattu Jeesuksen ja hänen perheensä välisiin ongelmiin. Kolmannessa luvussa Jeesuksen äiti ja veljet tulevat hakemaan häntä kotiin, koska uskovat hänen olevan järjiltään (suomalaisessa käännöksessä ”pois tolaltaan”). Näitä molempia Markuksen kohtia ovat Luukas ja Matteus pehmentäneet, eivätkä Jeesuksen perhe ja omaiset esiinnykään muissa evankeliumeissa yhtä kielteisessä valossa kuin Markuksen evankeliumissa.

Onko Jeesuksen ja hänen perheensä välinen konfliktitilanne ollut historiallinen fakta? Ainakin Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen sukulaisensa kuuluivat Jerusalemin alkuseurakuntaan. Jaakob, ”Herran veli”, oli alkuseurakunnan johtajia ja myös muut Jeesuksen veljet tekivät lähetysmatkoja, kertoo Paavali.

Yksi mahdollisuus on, että veljet olisivat liittyneet Jeesus-liikkeeseen vasta ylösnousemuskokemustensa ansiosta. Mahdollista on myös se, että Markus korostaa Jeesuksen ja hänen perheensä välistä konfliktia, koska haluaa kritisoida Jeesuksen sukulaisten johtoasemaa Jerusalemin alkuseurakunnassa. Kolmas, kenties todennäköisin, mahdollisuus on se, että konflikti perheen kanssa oli historiallista todellisuutta Jeesuksen julkisen toiminnan alkuaikoina, mutta myöhemmin perhe liittyi Jeesuksen oppilaspiiriin

Minna Laine on kirjoittanut pro gradu -tutkielman aiheesta ”Seuraajia vai vastustajia – Jeesuksen suhde perheeseensä” (Helsingin yliopisto. Teologisen tiedekunnan kirjasto, 2000)