Orjien hallinnoima omaisuus

Ulla Tervahauta

Vaikka useimpien orjien asema oli turvaton, oli joidenkin orjien asema korkeampi kuin köyhien vapaiden kansalaisten. Omistaja saattoi antaa orjalleen vastuullisia tehtäviä tai omaisuutta tämän hoidettavaksi.

Lain edessä orja ei tietenkään voinut omistaa mitään. Perheenpää, paterfamilias, saattoi kuitenkin halutessaan erottaa orjansa samoin kuin lastensa tai muiden hallintavaltansa (= patria potestas) alaisten henkilöiden hallittavaksi osan omaisuudestaan.

Peculium tarkoittaa tällaista omaisuutta. Se voi olla omaisuutta missä tahansa muodossa, esimerkiksi rahaa, maata tai kiinteää omaisuutta. Sitä hallinnoivalla henkilöllä ei itsellään ollut oikeutta omaisuuteen, mutta omaisuuden hallinnasta saavutettu voitto kuului sitä hallinnoivalle henkilölle.

Orja saattoi käyttää peculiumia esimerkiksi liiketoiminnan harjoittamiseen. Jotkut orjat saavuttivat liiketoimillaan suuriakin voittoja. Varakkaiden orjien tiedetään mm. toimineen itseään vähävaraisempien vapaiden henkilöiden suojelijoina. Jos orja sai kerättyä voitoista tarpeeksi suuren summan rahaa, hän saattoi ostaa itsensä vapaaksi.