Juutalaisuus ja homoerotiikka

Martti Nissinen

Juutalaisuuden piirissä suhtautuminen homoerotiikkaan oli jyrkän kielteistä. Homoerotiikan torjuminen oli yksi tapa pitää yllä identiteettiä ja erottautua muiden uskontojen harjoittajista.

Toorassa israelilaisia kielletään elämästä ”vieraiden kansojen tapojen mukaan” (3 Moos. 18:3). Tähän yhteyteen kuuluu myös kielto maata ”miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan” (3 Moos. 18:22, 20:13). Kielto kriminalisoi miehen passiivisen roolin ja samalla ilmentää muuallakin tavallista jakoa aktiiviseen ja passiiviseen sukupuolirooliin. Sukupuolieron tunnusten hämmentäminen, kuten kastraatio ja transvestia, miellettiin vieraille jumalille antautumisen merkeiksi.

Uuden testamentin aikaiset hellenistijuutalaiset oppineet Josefus ja Filon tulkitsivat homoeroottisia suhteita kreikkalais-roomalaisesta maailmasta tuntemansa mallin mukaan. He liittyvät niihin aikansa filosofeihin, jotka pitivät miesten välisiä homoeroottisia suhteita luonnonvastaisina. Ne johtivat miesten naisistumiseen eivätkä edistäneet suvunjatkamista, joka juutalaisuudessa oli miehinen velvollisuus.