Concubina

Risto Uro

Concubinaksi (jalkavaimoksi) katsottiin nainen, joka eli miehen kanssa avioliiton kaltaisessa suhteessa mutta jonka kanssa mies ei voinut hankkia laillisia perillisiä. Instituutio oli yleinen roomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myös kreikkalainen kulttuuri ja Vanhan testamentin lainsäädäntö tunnustivat sen.

Konkubinaatti ei tehnyt naisesta kunniatonta, mutta ei myöskään suonut avioliiton oikeudellista asemaa. Tällaisesta parisuhteesta syntyneet lapset eivät perineet isänsä nimeä eivätkä omaisuutta.

Roomalaisessa ja kreikkalaisessa yhteiskunnassa konkubinaatti ei merkinnyt moniavioisuutta. Miehellä ei katsottu voivan olla yhtä aikaa sekä laillinen puoliso että concubina.