Miesten kuvia naisista

Risto Uro

Meille säilyneet naisista puhuvat tekstit ovat pääasiassa yläluokkaan kuuluvien miesten kirjoittamia. Ei ole vaikeaa löytää naista halventavia tai naisen alempiarvoisuutta korostavia ajatuksia.

Aristoteleen mukaan taloudenhoidossa toteutuva patriarkaalinen valta perustuu ”luonnolliseen” järjestykseen. Jokaisella taloyhteisön jäsenellä on eräänlainen sisäänrakennettu ominaislaatu, jota hän pyrkii toteuttamaan. Tämä ominaislaatu palautuu ihmisen sielun rakenteeseen. Sielussa on sekä hallitseva että hallittu osa. Esimerkiksi orjalla ei ole lainkaan hallitsevaa osaa. Naisella se on, mutta se on vailla ”arvovaltaa”, samoin lapsella, jolla se on kuitenkin kehittymätön.

Naisen alempiarvoisuutta mieheen nähden perusteltiin myös lääketieteellisillä teorioilla. Jotkut lääkärit opettivat, että miehet kasvoivat niistä ihmisalkioista, jotka olivat keränneet riittävän lämpöä ja elämänvoimaa varhaisessa kehitysvaiheessaan. Naiset taas olivat puutteellisiksi jääneitä miehiä. Elintärkeän lämmön puute oli tehnyt pehmeiksi, kylmemmiksi ja enemmän nestettä sisältäviksi. Naisten kuukautisvuoto oli yksi kiistaton osoitus siitä, ettei heidän ruumiinsa pystynyt polttamaan siihen keräytynyttä kuona-ainetta.

Kaikki antiikin ajattelijat eivät kuitenkaan pitäneet naista luonnostaan miestä vähempiarvoisena. Aristoteleen opettaja Platon katsoi, että miehen ja naisen ainoa eroa on siinä, että toinen tulee isäksi ja toinen synnyttää. Platonin mukaan tyttöjä oli kasvatettava luontaisten kykyjensä ei sukupuolensa mukaan. Platonin kuvaaman ihannevaltion hallitsevaan eliittiin kuuluu myös naisia. Platonin näkemys miehestä ja naisesta ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Jälleensyntymisestä puhuessaan Platon esittää ajatuksen, jonka mukaan pelkurimaisesti käyttäytyvälle miehelle sopiva rangaistus on syntyä uudelleen naiseksi.

Stoalainen filosofi Musonius opetti ensimmäisellä vuosisadalla Platonin tavoin, että pojille ja tyttärille on annettava samanlainen kasvatus; eiväthän hevosten kasvattajatkaan eivät tee eroa orien ja tammojen välillä. Naisten on myös saatava opiskella filosofiaa siinä kuin miestenkin. Naiset ovat saaneet jumalilta saman ymmärryksen kuin miehet, ja heillä on samat aistit. Heillä on myös luonnollinen taipumus hyvään.