Varhaiskristillinen perhe

Jeesus-liike ja perheet
Risto Uro

 

Perheinstituutio oli keskeinen tekijä varhaiskristillisyyden synnyssä ja kehittymisessä. Kristittyjen liike muodostui ryhmistä, jotka kokoontuivat jonkin jäsenen kodissa. Esimerkiksi Paavali viittaa kristityn pariskunnan, Priscan ja Aquilan kodissa kokoontuvaan seurakuntaan (Room. 16:5; 1 Kor. 16:19).

Pienistä soluista muodostunutta verkostoa piti koossa karismaattisen perustajan ja saarnaajan, esimerkiksi Paavalin arvovalta

Kristittyjen liike levisi pääasiassa perheverkostojen kautta. Vaikka Apostolien teoissa annetaankin ymmärtää, että kristillistä sanomaa julistettiin usein suurissa joukkokokouksissa, pääosa uusista kannattajista on todennäköisesti tullut mukaan perhe- tai ystävyyssiteiden perusteella. On mahdollista, että kaikki perheenjäsenet orjat ja muut liittolaiset mukaan lukien kastettiin perheenpään tehtyä ratkaisun liittyä yhteisöön (Ap. t. 10-11; 16:13-15).

Toisaalta on myös merkkejä siitä, että ihmiset tulivat mukaan liikkeeseen oman yksilöllisen tahtonsa ja kiinnostuksensa perustella. Paavali antaa ohjeita sellaisille yhteisön jäsenille, joiden puoliso ei ole uskova (1 Kor. 7:12-16).

Joistakin Uuden testamentin teksteistä käy ilmi, että kristityt määrittelevät itsensä uudeksi perheeksi (Mark. 10:29-30). On ymmärrettävää, että kristittyjen ja varsinaisten perheiden välille saattoi syntyä katkeriakin konflikteja.