Seksuaalisuus

Seksuaalista käyttäytymistä ohjaavat arvot, normit ja uskomukset olivat Uuden testamentin maailmassa moninaisia. Ensimmäiset kristityt omaksuivat seksuaalietiikkaansa vaikutteita sekä kreikkalais-roomalaisen kulttuurin arvoista ja keskustelusta että juutalaisesta perinteestä. Vaikka seksuaalisuutta pidettiin Välimeren kulttuureissa luonnollisena asiana, nähtiin seksuaalisessa halussa ja sen toteuttamisessa myös monia vaaroja ja ongelmia. Kristillisessä ideologiassa seksin vaarat saivat erityisen korostetun aseman.

Säilyneet lähteet tarkastelevat seksuaalista käyttäytymistä lähinnä valtaapitävän mieseliitin näkökulmasta. Patriarkaalisuus ja hierarkkisuus olivat keskeisiä periaatteita seksuaalisuuden hyväksyttävässä toteutumisessa. Tästä huolimatta sekä kristillisessä että kreikkalais-roomalaisissa ajattelussa esiintyi toisinaan visioita, jotka antavat viitteitä tasa-arvoisemmista ihanteista ja parisuhteen muodoista.