Sukupuoliroolit

Antiikin sukupuoliroolien tutkimus keskittyi pitkään pääasiassa naisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa, kokemuksiinsa ja rooleihinsa. Antiikin kirjoituksissa kerrotaan naisista useimmiten miesten näkemysten kautta, ja naisten todellista elämää onkin hyvin vaikea hahmotella. Erilaisten lähteiden tutkiminen auttaa kuitenkin ymmärtämään, että naisten elämään kuului paljon muutakin kuin mitä antiikista säilynyt kirjallisuus kertoo. Uuden testamentin tutkimuksessa on oltu erityisen kiinnostuneita Jeesuksen ja Paavalin suhtautumisesta naisiin.

Uudempi tutkimussuuntaus on antiikin miesten sukupuoliroolien tutkiminen. Miesten sukupuoliroolien tarkastelu osoittaa, etteivät maskuliinisuuden ihanteet olleet yksiselitteisiä antiikissa. Miesten maskuliinisuus ei ollut itsestään selvää, vaan se riippui muun muassa heidän yhteiskunnallisesta asemastaan. Tällaiset antiikin käsitykset miehistä tarjoavatkin hedelmällisen lähtökohdan esimerkiksi Jeesuksen maskuliinisuuden tutkimiselle.